Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0166/21

Tytuł projektu:
Inteligentny i modułowy zintegrowany system intralogistyczny wyposażony w zaawansowane funkcje sterowania oraz gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

Cel projektu:
Celem jest opracowanie inteligentnego systemu intralogistyki. Nowa wiedza jaką nabędzie Beneficjent powstanie podczas prac na utworzeniem platformy sprzętowo-programowej dla inteligentnego diagnozowania systemów transportu wewnętrznego i algorytmami sztucznej inteligencji do diagnozowania, wykorzystania materiałów kompozytowych w nowych zastosowaniach, opracowanie prototypów urządzeń o większej prędkości transportu i przy zwiększonym obciążeniu.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie inteligentny komplementarny system transportu palet, integrujący urządzenia mechaniczne, zaawansowane systemy sterowania, systemy informatyczne oraz platformę sprzętowo-programową do gromadzenia i inteligentnego (metody AI) przetwarzania (diagnoza, predykcja, maszynowe odkrywanie wiedzy, optymalizacja) masywów danych pozyskanych z czujników, urządzeń pomiarowych i systemów informatycznych.

Efekty projektu ukierunkowane są na osiągnięcie:

  • większej liczby przygotowanych do produkcji i wzajemnie współgrających grup urządzeń
  • zastosowanie materiałów kompozytowych i zmniejszenie zawartości stali w kole łańcuchowym przy zachowaniu właściwości mechanicznych
  • osiągnięcie wysokiej prędkości transportu przy maksymalnym obciążeniu dla palet Euro
  • obniżenie kosztów eksploatacji
  • zwiększenie niezawodności
  • skrócenie czasu wdrożenia
  • obniżenie zużycia energii

Beneficjent: EDOCS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2023 (data podpisania umowy o dofinansowanie ………)

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12 882 958,64 PLN

Wartość dofinansowania: 5 153 183,44 PLN