Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Innowacyjny, zrobotyzowany i inteligentny systemu mycia boksów do przechowywania żywności

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1373/20-00   

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego, zrobotyzowanego i inteligentnego systemu mycia boksów do przechowywania żywności.

Cel projektu:

Inteligentny zrobotyzowany system mycia boksów do transportu żywności, zawierający synergiczne połączenie elementów mechanicznych, sterujących, robotycznych i informatycznych.

Planowane efekty:

Koncepcja rezultatu projektu – inteligentny zrobotyzowany system mycia boksów do transportu żywności, integrujący elementy mechaniczne, sterujące, robotyczne oraz informatyczne to nowatorskie rozwiązanie zrealizowane zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, mające na celu zaoferowanie użytkownikowi końcowemu zwiększenie produktywności procesu mycia kontenerów.

Nowość rezultatu projektu będzie bazowała na efekcie synergii ww. obszarów i innowacyjnych funkcjonalności, m.in. przy zastosowaniu dedykowanej architektury sprzętowo-programowej (architektura informatyczna umożliwiająca integrację wysoce heterogenicznych danych pochodzących zarówno z innych systemów informatycznych, jak i z systemów sterowania, sterowników automatyki oraz z czujników pomiarowych) oraz zaawansowanego systemu diagnozowania wykorzystującego metody sztucznej inteligencji.

Efekty projektu ukierunkowane są na osiągnięcie:

  • wzrostu wydajności i poprawy jakości procesu mycia,
  • większej niezawodności urządzenia i obniżonych kosztów eksploatacji,
  • poprawy elastyczności, autonomii użytkowania i możliwości dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb klientów,
  • zwiększonego bezpieczeństwa systemu w zakresie rozprzestrzeniania bakterii i wirusów.

Beneficjent:
EDOCS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Okres realizacji projektu:
12.10.2020 – 12.08.2022 (data podpisania umowy o dofinansowanie – 28.04.2021)

Wartość wydatków kwalifikowanych:
4 271 084,73 PLN

Wartość dofinansowania:
1 708 433,90 PLN