Sprawdź poziom gotowości
na wdrożenie systemu klasy MES