×

Tomasz Żabiński

Wiceprezes, Dyrektor działu Automatyki i B+R

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu systemów monitorowania zasobów produkcyjnych oraz systemów klasy MES. Uczestniczył w licznych projektach badawczo-rozwojowych z obszaru zastosowań metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach związanych z koncepcją Przemysłu 4.0, w tym predykcyjnego utrzymania ruchu i inteligentnego nadzorowania procesów. Współautor ponad 50 publikacji naukowych oraz ponad 25 opinii o innowacyjności, stypendysta DAAD.

Praktyczne doświadczenie zdobywał również przez okres 5-ciu lat jako Konsultant ds. Automatyzacji i Robotyzacji w firmie produkcyjnej.  Pełnił również funkcje zarządcze, w tym przez 4 lata Prokurenta a przez 5 lat Prezesa firmy Żbik sp. z o.o.