Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Moduł Monitorowania pozwala na kontrolowanie aktualnego stanu maszyn– ich wydajności, liczby wyprodukowanych elementów, aktualnie przetwarzanych zleceń, dostarcza kluczowe wskaźniki OEE i OLE w czasie rzeczywistym. Pomaga znacznie zwiększyć wydajność maszyn.

Zwiększanie wydajności maszyn

Moduł Monitorowania posiada szereg funkcji.

Rejestracja produkcji i czasu pracy maszyn jest w pełni automatyczna i realizowana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pozyskiwane dane są rzetelne.

Moduł umożliwia nie tylko automatyczne pobieranie danych produkcyjnych z maszyn, ale pozwala również skutecznie monitorować stanowiska manualne.

Moduł umożliwia operatorom dokładniejsze definiowanie przyczyn mikroprzestojów, przez co zwiększa się szczegółowość danych i minimalizuje się stan nieokreślony.

Opcja śledzenia przestojów umożliwia analizę przyczyn i trendów oraz wyliczenie kosztów wynikających z przestojów.

Moduł daje możliwość podłączenia maszyn na kilka sposobów: komunikacja ze sterownikiem PLC, podłączenie sygnałów elektrycznych, pobieranie danych z dodatkowych czujników.

Moduł pozwala również na wizualizację produkcji – dostarcza konkretnych informacji, które są przedstawione w czytelnej formie (wykresy z danymi liczbowymi). Informacjami tymi są m.in.: kluczowe parametry OEE i OLE, terminowość, nominalny czas pracy, rzeczywisty czas pracy, porównanie nominalnego i rzeczywistego czasu pracy.

Dostęp do danych historycznych jest łatwy, co pozwala ocenić wydajność, a następnie zaplanować i wdrożyć działania naprawcze.

EDOCS MES / Moduł Monitorowania

Zobacz inne funkcjonalności EDOCS MES

Business Intelligence to moduł stworzony przez praktyków dla praktyków. Dostarcza rzetelnych danych o procesach produkcji, co ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Umożliwia kontrolowanie produkcji w wielu aspektach.

Transparentna Komunikacja Dzięki aplikacji HSI oraz Factory Floor TV System zapewniona jest szybka i efektywna komunikacja z operatorami maszyn. Aplikacja umożliwia raportowanie danych z pracy maszyn i obsługi zleceń. Z kolei Factory Floor TV System pozwala na wizualizację stanu realizacji produkcji i podstawowych wskaźników wydajnościowych.

Moduł Obsługi Zleceń odpowiada za zarządzanie zleceniami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Dzięki niemu ich planowanie jest szybkie i proste, a komunikacja znacznie się poprawia. Dostarcza rzetelnych danych o realizacji zleceń.

Moduł Kontroli Jakości umożliwia tworzenie planów kontroli jakości na stanowiskach produkcyjnych i egzekwowanie ich. Redukuje liczbę błędów i strat, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji.

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) służy do zarządzania awariami i przeglądami. Umożliwia stały podgląd parku maszynowego w czasie rzeczywistym. Można dzięki niemu poznać historię awarii, w tym jej przyczynę, minimalizować liczbę przestojów i optymalizować wykorzystywanie maszyn.

Visual Mobile Management daje możliwość zarządzania firmą produkcyjną z każdego miejsca na świecie. Jest to czytelny i intuicyjny sposób prezentowania danych dostosowany do urządzeń mobilnych.

Kontakt

Masz pytania dotyczące systemu lub współpracy z nami?
Zadzwoń - chętnie odpowiemy na wszystkie.

Adres email

EDOCS SYSTEMS Sp. z o.o.
Gen. Stanisława Maczka 6
35-234 Rzeszów


NIP 5170357620 | KRS 0000399638 | Kapitał zakładowy 5 000 zł
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak działa nasz autorski system EDOCS MES przeznaczony do zaawansowanego zarządzania produkcją. Dowiedz się w jaki sposób uzyskać 85% dofinansowania na wdrożenie systemu klasy MES.

Wypełnij formularz, oddzwonimy i umówimy się na dogodny dla Ciebie termin.