Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Business Intelligence to moduł stworzony przez praktyków dla praktyków. Dostarcza rzetelnych danych o procesach produkcji, co ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Umożliwia kontrolowanie produkcji w wielu aspektach.

Decyzje biznesowe i inwestycyjne oparte o fakty i dane

System Business Intelligence posiada szereg funkcji.

Kontroluje obszary takie jak: produkcja, utrzymanie ruchu, kontrola jakości.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika – w zależności od stanowiska i obowiązków.

Pozwala na zarządzanie firmą (wszystkimi jej obszarami) z każdego miejsca na świecie.

Istotne KPI (np. OEE, OLE, terminowość, przyczyny przestojów, MTTR, MTTF, CPK, CPM) są dostępne na stronie startowej.

Dane są wartościowane (niepoprawny, poprawny, ponadprzeciętny – KPI).

Dane są określane w czasie i porównywane (wzrost OEE z miesiąca na miesiąc, wzrost terminowości z roku na rok).

Granice kontrolne (górne i dolne) dla KPI są wyznaczane automatycznie.

Dane można odczytywać na urządzeniach mobilnych, takich jak tablet czy telefon poprzez indywidulanie dopasowany dashboard – VMM.

Dane prezentowane są zgodnie z zasadą „drill down”, czyli „od ogółu do szczegółu”, co pozwala oddzielić procesy przebiegające zgodnie z planem od tych, w których pojawiły się błędy, a następnie przeanalizować te błędy i naprawić je.

EDOCS MES / Business Intelligence

Zobacz inne funkcjonalności EDOCS MES

Transparentna Komunikacja Dzięki aplikacji HSI oraz Factory Floor TV System zapewniona jest szybka i efektywna komunikacja z operatorami maszyn. Aplikacja umożliwia raportowanie danych z pracy maszyn i obsługi zleceń. Z kolei Factory Floor TV System pozwala na wizualizację stanu realizacji produkcji i podstawowych wskaźników wydajnościowych.

Moduł Monitorowania pozwala na kontrolowanie aktualnego stanu maszyn– ich wydajności, liczby wyprodukowanych elementów, aktualnie przetwarzanych zleceń, dostarcza kluczowe wskaźniki OEE i OLE w czasie rzeczywistym. Pomaga znacznie zwiększyć wydajność maszyn.

Moduł Obsługi Zleceń odpowiada za zarządzanie zleceniami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Dzięki niemu ich planowanie jest szybkie i proste, a komunikacja znacznie się poprawia. Dostarcza rzetelnych danych o realizacji zleceń.

Moduł Kontroli Jakości umożliwia tworzenie planów kontroli jakości na stanowiskach produkcyjnych i egzekwowanie ich. Redukuje liczbę błędów i strat, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji.

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) służy do zarządzania awariami i przeglądami. Umożliwia stały podgląd parku maszynowego w czasie rzeczywistym. Można dzięki niemu poznać historię awarii, w tym jej przyczynę, minimalizować liczbę przestojów i optymalizować wykorzystywanie maszyn.

Visual Mobile Management daje możliwość zarządzania firmą produkcyjną z każdego miejsca na świecie. Jest to czytelny i intuicyjny sposób prezentowania danych dostosowany do urządzeń mobilnych.

Kontakt

Masz pytania dotyczące systemu lub współpracy z nami?
Zadzwoń - chętnie odpowiemy na wszystkie.

Adres email

EDOCS SYSTEMS Sp. z o.o.
Gen. Stanisława Maczka 6
35-234 Rzeszów


NIP 5170357620 | KRS 0000399638 | Kapitał zakładowy 5 000 zł
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak działa nasz autorski system EDOCS MES przeznaczony do zaawansowanego zarządzania produkcją. Dowiedz się w jaki sposób uzyskać 85% dofinansowania na wdrożenie systemu klasy MES.

Wypełnij formularz, oddzwonimy i umówimy się na dogodny dla Ciebie termin.