Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

EDOCS MES to system do zarządzania produkcją. Jego wdrożenie przekłada się na wzrost wydajności dzięki lepszemu zarządzaniu realizacją produkcji. Nasi Klienci posiadający EDOCS MES odnotowali min. 15% wzrost wydajności. Poznaj korzyści, które oferuje nasz system

ANALIZA

Dzięki dogłębnej wiedzy branżowej i kompetentnym ekspertom z dziedziny informatyki oraz zarządzania procesami produkcyjnymi udzielamy praktycznych porad.

Pełny proces analizy obejmuje:

Audyt maszyn

Audyt ERP

Audyt IT
infrastruktura serwerowa, infrastruktura sieciowa

Analizę procesów na stanowiskach

W trakcie audytów określamy stan bieżący produkcji, zbieramy dane do analizy i przeprowadzamy ocenę sytuacji wyjściowej. Dzięki temu będziemy w stanie zaproponować rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.

Etap analizy może zostać zakończony wdrożeniem pilotażowym, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie działania systemu w praktyce bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Najlepsze rozwiązania

Poznaj system EDOCS MES

Zobacz jak działa nasze autorskie narzędzie do zaawansowanego zarządzania produkcją. Poświęć kilkadziesiąt minut czasu i zobacz jak działa oprogramowanie w czasie rzeczywistym.

Dlaczego EDOCS MES?

Zdefiniowanie funkcjonalności

Na podstawie analizy ustalimy, które moduły EDOCS MES są niezbędne do wdrożenia. Zawsze przy tym analizujemy także gotowość systemu na wyzwania przyszłości, i uwzględniamy ewentualne późniejsze rozbudowy infrastruktury firmy. Wszystkie istniejące w firmie systemy, takie jak ERP/ PPS, CAQ, DNC, CAD/ CAM, także park maszynowy oraz istniejące procesy montażowe i logistyczne, zostaną uwzględnione w analizie, a po wdrożeniu doskonale ze sobą zintegrowane.

Zdefiniowanie specyfikacji

Ważnym krokiem w procesie analizy jest przygotowanie propozycji konfiguracji i wdrożenia systemu. Dokładamy wszelkich starań, by w specyfikacji technicznej jasno określić wymagania, które będą spełnione przez standardowe funkcjonalności systemu EDOCS MES, jak i te, które muszą być indywidualnie dostosowane do potrzeb firmy. Wszystkie projekty są zawsze przygotowane na aktualizacje w przyszłości.

Zdefiniowanie zakresu prac i budżetu wdrożenia

Na wczesnym etapie projektu EDOCS MES precyzyjnie definiujemy wymagany zakres prac, budżet i koszty, a także opracowujemy terminarz projektu. Nasze obliczenia są realistyczne i wiążące, co daje bezpieczeństwo oraz przejrzystość projektu.

Analiza procesów na stanowiskach

Przeprowadzamy szczegółową analizę procesów na stanowiskach pracy, która pozwoli nam zdefiniować odpowiednią konfigurację systemu. W rezultacie to system zostanie dostosowany do specyfiki firmy, a nie na odwrót.

Pilotażowe wdrożenie

Dzięki wdrożeniu pilotażowemu, tj. implementacji systemu EDOCS MES na wybranym stanowisku pracy, możliwe jest zweryfikowanie działania systemu w praktyce bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych. To szybki i bezpieczny sposób na weryfikację zalet i funkcjonalności systemu EDOCS MES.

Korzyści z EDOCS MES

Wdrożenie

Zapewniamy szybkie i bezproblemowe wdrożenie naszego systemu od podłączenia maszyn aż do indywidulanej konfiguracji oprogramowania i interfejsów użytkowników oraz integrację z systemem ERP/APS. Będziemy Państwu towarzyszyć aż do uruchomienia produkcyjnego.

Funkcjonalności EDOCS MES

Business Intelligence to moduł stworzony przez praktyków dla praktyków. Dostarcza rzetelnych danych o procesach produkcyjnych, co ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Umożliwia kontrolowanie produkcji w wielu aspektach.

Moduł Monitorowania pozwala na kontrolowanie aktualnego stanu maszyn – ich wydajności, liczby wyprodukowanych elementów, aktualnie przetwarzanych zleceń, dostarcza kluczowe wskaźniki OEE i OLE w czasie rzeczywistym. Pomaga znacznie zwiększyć wydajność maszyn.

Moduł Obsługi Zleceń odpowiada za zarządzanie zleceniami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Dzięki niemu ich planowanie jest szybkie i proste, a komunikacja znacznie się poprawia. Dostarcza rzetelnych danych o realizacji zleceń.

Moduł Kontroli Jakości umożliwia tworzenie planów kontroli jakości i egzekwowanie ich na stanowiskach produkcyjnych. Redukuje liczbę błędów i strat, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji.

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) służy do zarządzania awariami i przeglądami. Umożliwia stały podgląd stanu parku maszynowego w czasie rzeczywistym. Można dzięki niemu poznać historię awarii, przyczyny awarii, minimalizować liczbę przestojów i usprawnić wykorzystywanie maszyn.

Transparentna Komunikacja to aplikacja HSI oraz Factory Floor TV System, które zapewniają szybką i efektywną komunikację z operatorami maszyn. Aplikacja HSI umożliwia raportowanie danych z pracy maszyn i obsługi zleceń. Z kolei Factory Floor TV System pozwala na wizualizację stanu realizacji produkcji i podstawowych wskaźników wydajnościowych.

Visual Mobile Management daje możliwość zarządzania firmą produkcyjną z każdej lokalizacji. Jest to czytelny i intuicyjny sposób prezentowania danych dostosowany do urządzeń mobilnych.

Korzyści z EDOCS MES

Wsparcie

Gotowy i sprawny system klasy MES wymaga dobrego przygotowania pracowników na jego uruchomienie. 

Podczas wdrożenia skupiamy się mocno na efektywnym i jakościowym przeszkoleniu przyszłych użytkowników systemu EDOCS MES.

Nawet najlepszy MES jest dobry tylko wtedy, gdy obsługa oprogramowania jest wygodna i intuicyjna a wsparcie techniczne jest w stanie szybko i poprawnie zareagować na ewentualne zapytania czy problemy, dlatego posiadamy w ofercie różne formy wsparcia technicznego dostosowane do specyficznych wymagań firm produkcyjnych.

Szkolenia

Ważny jest nie tylko bezproblemowy przebieg wdrożenia, aby nowy system MES był     gotowy do pracy i wykorzystania w procesie produkcyjnym– ale także odpowiednie przeszkolenie pracowników, w szczególności operatorów, którzy muszą być dobrze przygotowani na jego uruchomienie. Wymaga to z budowania przekonania pracowników do korzystania z systemu i kwalifikacji przyszłych użytkowników – bez względu na to, czy mowa o użytkownikach, administratorach,  kontrolerach czy kierownikach działów. Dzięki naszym programom szkoleniowym  przygotujemy Państwa pracowników do użytkowania i stosowania oprogramowania   EDOCS MES.

 

W ramach współpracy przeprowadzamy szkolenia w małych grupach, treningi intensywne i specjalistyczne lub indywidualne konsultacje (w zależności od potrzeb i możliwości). Szkolenia odbywają się zarówno podczas wdrożenia, jak i w trakcie korzystania z systemu EDOCS MES.

 

Wsparcie techniczne

Doskonała obsługa i trwałe wsparcie są dla nas oczywiste, traktujemy to jako nasz obowiązek. Nawet najlepszy MES jest dobry tylko wtedy, jeśli dostawca oprogramowania jest w stanie szybko i poprawnie zareagować na ewentualne zapytania czy problemy.

Stworzyliśmy system wielostopniowego wsparcia naszych klientów. Zgłoszenie problemu przyjmowane jest telefonicznie lub mailowo. Zawsze jesteśmy dostępni w pełnej gotowości.

W celu przyśpieszenia realizujemy wsparcie techniczne

Telefoniczny
HOT LINE

Wsparcie zdalne za pośrednictwem TeamViewer

Narzędzia do automatycznej diagnostyki prewencyjnej

Korzyści z EDOCS MES

Za pomocą naszego autorskiego ewaluatora sprawdź poziom gotowości Twojej firmy na wdrożenie systemu klasy MES.