Sprawdź poziom gotowości
na wdrożenie systemu klasy MES

EDOCS MES to system do zarządzania produkcją. Jako praktycy zawsze szukamy możliwie najlepszej metody. Właśnie dlatego przedstawiamy konkretne rozwiązania w prostej formie. System EDOCS MES przynosi wiele korzyści. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Zalety EDOCS MES

Informacje o produkcji – kompletne, jasne i wiarygodne

System EDOCS MES dostarcza wiarygodne, kompletne i zrozumiałe dane, które rejestrowane są automatycznie z maszyn oraz stanowisk manualnych. Skuteczna optymalizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy przebieg procesów jest w pełni zrozumiały a decyzje są podejmowane na podstawie rzetelnych danych.

Dostęp do informacji – szybki i prosty

Elementem, który wpływa na efektywne wykorzystywanie danych, jest ich odpowiednia prezentacja. System EDOCS MES dzięki innowacyjnemu modułowi Visual Mobile Management umożliwia wizualizację danych w czytelnej formie również na urządzeniach mobilnych.

Cykl produkcyjny – redukcja czasu trwania cyklu

Poprzez analizę cyklu produkcyjnego można wprowadzić zmiany, które zredukują jego czas trwania. System EDOCS MES pozwala kontrolować wydajność procesów i ustalać kolejność zleceń tak, aby osiągnąć maksymalny wskaźnik OEE. Dokładne poznanie działań technicznych i organizacyjnych w procesie produkcji i zidentyfikowanie tych, które opóźniają procesy to podstawa optymalizacji produkcji.

Identyfikacja przestojów – skrócenie ich i zwiększenie wydajności

System EDOCS MES posiada funkcję rejestracji przestojów i mikroprzestojów. Wyeliminowanie przestojów bądź zmniejszenie ich liczby jest równoznaczne ze zwiększeniem wydajności produkcji.

Automatyzacja procesów – oszczędność czasu

System EDOCS MES pozwala na pełną automatyzację procesów. Tym samym redukuje liczbę zadań pracowników produkcji i znacząco zmniejsza liczbę popełnianych błędów bądź całkowicie je eliminuje.

Mniej awarii – optymalne wykorzystanie maszyn

System EDOCS MES pozwala na zmniejszenie liczby awarii dzięki efektywnemu zarządzaniu naprawami prewencyjnymi, bazując na danych o realnym zużyciu maszyn.

Wyższa jakość produkcji – ograniczenie strat i niższe koszty produkcji

Dzięki statystycznej kontroli procesu produkcyjnego otrzymujesz powiadomienia kiedy wskaźniki jakości zbliżają się do granic kontrolnych i masz możliwość korekty procesu, unikając tym samym strat.

Maksymalizacja mocy produkcyjnych – szybciej, lepiej, taniej

Tylko kompleksowe rozwiązanie pozwoli podnieść jakość i zmniejszyć koszty procesu produkcyjnego. System EDOCS MES to funkcjonalność, innowacyjność, dopasowanie i optymalizacja – wszystko to składa się na system, który pozwoli Twojej firmie stawać się lepszą wersją samej siebie i pozostawiać konkurencję daleko w tyle.

Dokumenty elektroniczne - wygoda, oszczędność pieniędzy i czasu

Zamiana dokumentów papierowych na elektroniczne pozwala wprowadzić porządek, zaoszczędzić pieniądze i czas poświęcany dotychczas na drukowanie i uporządkowywanie materiałów. System EDOCS MES daje dostęp do pełnej dokumentacji w formie elektronicznej.

Dlaczego EDOCS MES?

Kompleksowe wdrożenie

EDOCS MES to wieloetapowa analiza, każdorazowo zindywidualizowany proces wdrożenia oraz rozbudowane wsparcie obejmujące szkolenia i serwis. Dbamy o to, by na bieżąco wspierać klientów zarówno przed, jak i po zakończonym wdrożeniu.

Visual Mobile Management

Dzięki Visual Mobile Management, EDOCS MES umożliwia skuteczne zarządzanie firmą z każdej lokalizacji. VMM posiada intuicyjny interfejs użytkownika dostosowany do urządzeń mobilnych.

Dostosowanie do potrzeb klienta

System dostosowywany jest do potrzeb klienta dzięki jego modułowej budowie oraz indywidualnemu podejściu do klienta.

Monitoring kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym

Kluczowe wskaźniki KPI np. OEE, OLE, terminowość, przyczyny przestojów, MTTR, MTTF, CPK, CPM, są dostępne na stronie startowej a ich aktualny stan prezentowany jest na bieżąco.

Monitoring stanowisk manualnych

EDOCS MES umożliwia nie tylko automatyczne pobieranie danych produkcyjnych z maszyn, ale pozwala również skutecznie monitorować stanowiska manualne.

Obliczanie wskaźnika OLE

Kontrola wskaźnika Całkowitej Efektywności Pracy (OLE) pracowników pozwala na bieżące monitorowanie i zwiększanie wydajności pracy pracowników.

Wdrażanie zasad Operational Excellence

Dążąc do doskonałości i starając się osiągać coraz lepsze wyniki operacyjne, kluczowe jest efektywne pozyskiwanie i mądre wykorzystanie danych. To właśnie umożliwia EDOCS MES.

Skalowalność systemu

System będzie spełniał swoją funkcję również, kiedy w firmie pojawią się zmiany na linii produkcyjnej, na przykład związane z rozszerzeniem profilu produkcji, zwiększeniem liczby maszyn. Takie zmiany będzie można łatwo i szybko ująć w EDOCS MES.

Najlepsze rozwiązania

Poznaj system EDOCS MES

Zobacz jak działa nasze autorskie narzędzie do zaawansowanego zarządzania produkcją. Poświęć kilkadziesiąt minut czasu i zobacz jak działa oprogramowanie w czasie rzeczywistym.

ANALIZA

Dzięki dogłębnej wiedzy branżowej i kompetentnym ekspertom z dziedziny informatyki oraz zarządzania procesami produkcyjnymi udzielamy praktycznych porad.

Pełny proces analizy obejmuje:

Audyt maszyn

Audyt ERP

Audyt IT
infrastruktura serwerowa, infrastruktura sieciowa

Analizę procesów na stanowiskach

W trakcie audytów określamy stan bieżący produkcji, zbieramy dane do analizy i przeprowadzamy ocenę sytuacji wyjściowej. Dzięki temu będziemy w stanie zaproponować rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb i możliwości.

Etap analizy może zostać zakończony wdrożeniem pilotażowym, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie działania systemu w praktyce bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Dlaczego EDOCS MES?

Zdefiniowanie funkcjonalności

Na podstawie analizy ustalimy, które moduły EDOCS MES są niezbędne do wdrożenia. Zawsze przy tym analizujemy także gotowość systemu na wyzwania przyszłości, i uwzględniamy ewentualne późniejsze rozbudowy infrastruktury firmy. Wszystkie istniejące w firmie systemy, takie jak ERP/ PPS, CAQ, DNC, CAD/ CAM, także park maszynowy oraz istniejące procesy montażowe i logistyczne, zostaną uwzględnione w analizie, a po wdrożeniu doskonale ze sobą zintegrowane.

Zdefiniowanie specyfikacji

Ważnym krokiem w procesie analizy jest przygotowanie propozycji konfiguracji i wdrożenia systemu. Dokładamy wszelkich starań, by w specyfikacji technicznej jasno określić wymagania, które będą spełnione przez standardowe funkcjonalności systemu EDOCS MES, jak i te, które muszą być indywidualnie dostosowane do potrzeb firmy. Wszystkie projekty są zawsze przygotowane na aktualizacje w przyszłości.

Zdefiniowanie zakresu prac i budżetu wdrożenia

Na wczesnym etapie projektu EDOCS MES precyzyjnie definiujemy wymagany zakres prac, budżet i koszty, a także opracowujemy terminarz projektu. Nasze obliczenia są realistyczne i wiążące, co daje bezpieczeństwo oraz przejrzystość projektu.

Analiza procesów na stanowiskach

Przeprowadzamy szczegółową analizę procesów na stanowiskach pracy, która pozwoli nam zdefiniować odpowiednią konfigurację systemu. W rezultacie to system zostanie dostosowany do specyfiki firmy, a nie na odwrót.

Pilotażowe wdrożenie

Dzięki wdrożeniu pilotażowemu, tj. implementacji systemu EDOCS MES na wybranym stanowisku pracy, możliwe jest zweryfikowanie działania systemu w praktyce bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych. To szybki i bezpieczny sposób na weryfikację zalet i funkcjonalności systemu EDOCS MES.

Wdrożenie

Zapewniamy szybkie i bezproblemowe wdrożenie naszego systemu od podłączenia maszyn aż do indywidulanej konfiguracji oprogramowania i interfejsów użytkowników oraz integrację z systemem ERP/APS. Będziemy Państwu towarzyszyć aż do uruchomienia produkcyjnego.

Funkcjonalności EDOCS MES

Business Intelligence to moduł stworzony przez praktyków dla praktyków. Dostarcza rzetelnych danych o procesach produkcyjnych, co ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Umożliwia kontrolowanie produkcji w wielu aspektach.

Moduł Monitorowania pozwala na kontrolowanie aktualnego stanu maszyn – ich wydajności, liczby wyprodukowanych elementów, aktualnie przetwarzanych zleceń, dostarcza kluczowe wskaźniki OEE i OLE w czasie rzeczywistym. Pomaga znacznie zwiększyć wydajność maszyn.

Moduł Obsługi Zleceń odpowiada za zarządzanie zleceniami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Dzięki niemu ich planowanie jest szybkie i proste, a komunikacja znacznie się poprawia. Dostarcza rzetelnych danych o realizacji zleceń.

Moduł Kontroli Jakości umożliwia tworzenie planów kontroli jakości i egzekwowanie ich na stanowiskach produkcyjnych. Redukuje liczbę błędów i strat, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji.

Moduł Utrzymania Ruchu (CMMS) służy do zarządzania awariami i przeglądami. Umożliwia stały podgląd stanu parku maszynowego w czasie rzeczywistym. Można dzięki niemu poznać historię awarii, przyczyny awarii, minimalizować liczbę przestojów i usprawnić wykorzystywanie maszyn.

Transparentna Komunikacja to aplikacja HSI oraz Factory Floor TV System, które zapewniają szybką i efektywną komunikację z operatorami maszyn. Aplikacja HSI umożliwia raportowanie danych z pracy maszyn i obsługi zleceń. Z kolei Factory Floor TV System pozwala na wizualizację stanu realizacji produkcji i podstawowych wskaźników wydajnościowych.

Visual Mobile Management daje możliwość zarządzania firmą produkcyjną z każdej lokalizacji. Jest to czytelny i intuicyjny sposób prezentowania danych dostosowany do urządzeń mobilnych.

Wsparcie

Gotowy i sprawny system klasy MES wymaga dobrego przygotowania pracowników na jego uruchomienie. 

Podczas wdrożenia skupiamy się mocno na efektywnym i jakościowym przeszkoleniu przyszłych użytkowników systemu EDOCS MES.

Nawet najlepszy MES jest dobry tylko wtedy, gdy obsługa oprogramowania jest wygodna i intuicyjna a wsparcie techniczne jest w stanie szybko i poprawnie zareagować na ewentualne zapytania czy problemy, dlatego posiadamy w ofercie różne formy wsparcia technicznego dostosowane do specyficznych wymagań firm produkcyjnych.

Szkolenia

Ważny jest nie tylko bezproblemowy przebieg wdrożenia, aby nowy system MES był     gotowy do pracy i wykorzystania w procesie produkcyjnym– ale także odpowiednie przeszkolenie pracowników, w szczególności operatorów, którzy muszą być dobrze przygotowani na jego uruchomienie. Wymaga to z budowania przekonania pracowników do korzystania z systemu i kwalifikacji przyszłych użytkowników – bez względu na to, czy mowa o użytkownikach, administratorach,  kontrolerach czy kierownikach działów. Dzięki naszym programom szkoleniowym  przygotujemy Państwa pracowników do użytkowania i stosowania oprogramowania   EDOCS MES.

 

W ramach współpracy przeprowadzamy szkolenia w małych grupach, treningi intensywne i specjalistyczne lub indywidualne konsultacje (w zależności od potrzeb i możliwości). Szkolenia odbywają się zarówno podczas wdrożenia, jak i w trakcie korzystania z systemu EDOCS MES.

 

Wsparcie techniczne

Doskonała obsługa i trwałe wsparcie są dla nas oczywiste, traktujemy to jako nasz obowiązek. Nawet najlepszy MES jest dobry tylko wtedy, jeśli dostawca oprogramowania jest w stanie szybko i poprawnie zareagować na ewentualne zapytania czy problemy.

Stworzyliśmy system wielostopniowego wsparcia naszych klientów. Zgłoszenie problemu przyjmowane jest telefonicznie lub mailowo. Zawsze jesteśmy dostępni w pełnej gotowości.

W celu przyśpieszenia realizujemy wsparcie techniczne

Telefoniczny
HOT LINE

Wsparcie zdalne za pośrednictwem TeamViewer

Narzędzia do automatycznej diagnostyki prewencyjnej

Za pomocą naszego autorskiego ewaluatora sprawdź poziom gotowości Twojej firmy na wdrożenie systemu klasy MES.