Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Ewaluator

Za pomocą naszego autorskiego systemu sprawdź poziom gotowości Twojej firmy na wdrożenie systemu klasy MES.

Wypełniając formularz otrzymasz od nas:

Wstępną informację na jakie elementy działalności firmy należy zwrócić uwagę przy analizowaniu możliwości wdrożenia MES.

Wskazówki jakie modyfikacje wprowadzić w funkcjonowaniu firmy, żeby zwiększyć korzyści z wdrożenia MES.

System EDOCS MES służy do profesjonalnego zarządzania produkcją. Pozwala kontrolować wydajność procesów i kolejno optymalizować je tak, by produkcja przebiegała sprawnie i szybko. System wylicza kluczowe wskaźniki niezbędne do efektywnego zarządzania firmą produkcyjną m.in. OEE, OLE.

EDOCS MES to mniej braków, przestojów, awarii, błędów i wyższa jakość produkcji.

Pobierz przykładowy raport

nt. gotowości do wdrożenia systemu MES w firmie.

Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut.
Pełny raport w pliku pdf przesyłany jest na wskazany adres mailowy.

Generowanie wyniku...

INFORMACJE WSTĘPNE

Proszę o podanie liczby stanowisk produkcyjnych dla których planowane jest wdrożenie systemu MES?
Które funkcjonalności systemu MES planują Państwo wdrożyć?

IT

Czy posiadają Państwo wdrożony system ERP?

Czy wszystkie stanowiska wybrane do wdrożenia MES są obsługiwane przez system ERP?

Które z poniższych obszarów/zasobów produkcji są obsługiwane przez system ERP?

Czy operacje produkcyjne dla wszystkich stanowisk wybranych do wdrożenia MES są opracowane w formie cyfrowej/elektronicznej? (np. Excel)

PROCES PRODUKCYJNY

W jakiej formie zlecenia produkcyjne są przekazywane na stanowiska wybrane do wdrożenia MES?

Czy w firmie monitorowane są wskaźniki efektywności produkcji tzw. KPI np. wskaźnik efektywności maszyn/OEE?

Czy dla wszystkich stanowisk wybranych do wdrożenia MES operacje mają zdefiniowane czasy nominalne?

Czy dla stanowisk wybranych do wdrożenia MES są kontrolowane parametry jakości produktu?

Czy stanowiska wybrane do wdrożenia są obsługiwane przez dział Utrzymania Ruchu?

INFRASTRUKTURA

Czy firma posiada fizyczny lub wirtualny serwer?

Czy wszystkie stanowiska wybrane do wdrożenia MES są okablowane siecią LAN?

Czy firma może zapewnić swobodny dostęp zdalny do serwera na którym będzie zainstalowany system MES?

Czy polityka bezpieczeństwa IT obowiązująca w firmie dopuszcza możliwość wpięcia do sieci firmowej dodatkowych urządzeń np. rejestratorów?

KOMPETENCJE

Czy posiadają Państwo specjalistę z zakresu zarządzania i konfiguracji systemu ERP?

Czy posiadają Państwo specjalistę z zakresu IT tj. obszaru baz danych, serwerów, infrastruktury?

Czy posiadają Państwo specjalistę, który zna zagadnienia z zakresu automatyki i mechaniki (np. rodzaje sterowania na maszynach, istniejące czujniki) Państwa parku maszynowego?

Czy większość Państwa pracowników w obszarze produkcji posiada umiejętności obsługi aplikacji komputerowych?

KONTROLA JAKOŚCI

Czy w firmie są zdefiniowane procedury kontroli jakości produktu - na wybranych lub wszystkich stanowiskach do wdrożenia MES?

Czy w firmie nadzorowana jest poprawna realizacja procedur kontroli jakości?

Jakie wskaźniki są monitorowane w obszarze Kontroli Jakości?

Jakie narzędzia analityczne są stosowane w obszarze Kontroli Jakości?

Czy w kontroli jakości wykorzystywane są cyfrowe narzędzia pomiarowe ze zbieraniem i zarządzaniem danymi (np. Mitutoyo)?

UTRZYMANIE RUCHU

Czy w firmie są osoby dedykowane do przeprowadzania bieżących napraw i przeglądów maszyn (Utrzymania Ruchu)?

Jakie wskaźniki monitorowane są w obszarze Utrzymania Ruchu?

Czy wszystkie stanowiska wybrane do wdrożenia MES mają zdefiniowane plany przeglądów?

Czy dla wszystkich stanowisk wybranych do wdrożenia MES monitorowane są koszty działu Utrzymania Ruchu?

Czy dla wszystkich stanowisk wybranych do wdrożenia MES monitorowane są straty - mapa strat? (awarie, przestoje)

DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Poniżej znajdziesz wynik badania określajacy poziom gotowości Twojej firmy na wdrożenie oprogramowania typu MES. Wynik przesłany został na wskazany przez Ciebie adres mailowy.