Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Branża: produkcja systemów i urządzeń do transportu wewnętrznego

O atutach sprawnej komunikacji

Sprawna komunikacja to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Prosty, w pełni zrozumiały przekaz wpływa na efektywne działanie wszystkich sektorów firmy. Narzędzia EDOCS SYSTEMS zapewniają sprawną komunikację.

Co mówią o nas ci, którzy nam zaufali…

Co udało nam się osiągnąć?

Przed wdrożeniem

„kioski” z komputerami PC na hali

odchodzenie operatorów od stanowisk pracy, w celu rejestracji danych o postępach realizacji produkcji

dane rejestrowane zbiorczo i z opóźnieniem – wiele błędów.

Po wdrożeniu

terminale dostępowe dla operatorów przy maszynach

operatorzy pracujący w jednym miejscu

interfejs EDOCS MES, który prowadzi operatora krok po kroku – minimalizacja błędów

Problem techniczny?

Mamy pomysł, jak go rozwiązać!

Problem:

Niezgodność produktu to element, który pojawia się w każdym, nawet najlepiej prosperującym pod względem jakości produkcji przedsiębiorstwie. Zgłaszanie niezgodności nierzadko bywa czasochłonnym procesem. Dzieje się tak dlatego, że w wielu przypadkach operatorzy muszą zgłaszać niezgodność koordynatorom ustnie. Z kolei koordynatorzy są obciążeni zgłaszaniem niezgodności w niepozbawionym wad systemie ERP, muszą także pilnować tego, aby odpowiednia osoba zajęła się zgłoszeniem.

Rozwiązanie:

System EDOCS MES znacznie usprawnia komunikację, a co za tym idzie – cały proces zgłaszania niezgodności produktu. Operator nie przekazuje informacji ustnie, a przez terminal znajdujący się przy maszynie, przy której pracuje. Cały proces przekazywania informacji jest zautomatyzowany – angażuje mniej osób i pozwala na oszczędność czasu.

Zobacz nasze inne historie sukcesów