Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Branża: produkcja systemów i urządzeń do transportu wewnętrznego

O atutach automatycznej rejestracji danych

Rejestracja, gromadzenie i analiza danych to warunek konieczny umożliwiający efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Jest to niezbędny czynnik umożliwiający nie tylko rozwój ale przede wszystkim przetrwanie w warunkach niezwykle silnej konkurencji rynkowej. System EDOCS MES pozwala zadbać o to, żeby rejestracja danych była maksymalnie prosta.

Co mówią o nas ci, którzy nam zaufali…

Co udało nam się osiągnąć?

Przed wdrożeniem

brak automatycznej rejestracji danych z maszyn

manualne wprowadzanie danych dotyczących pracy maszyn do systemu ERPm

brak automatycznego liczenia wskaźnika OEE

Po wdrożeniu

automatyczna rejestracja danych z maszyn

automatyczne wprowadzanie danych dotyczących prac maszyn do systemu ERP

automatyczne obliczanie wskaźnika OEE

Problem techniczny?

Mamy pomysł jak go rozwiązać!

Problem:

Brak automatyzacji i procesowego funkcjonowania w przedsiębiorstwie jest równoznaczny z czasochłonnością wykonywania pewnych działań, a także z tym, że nie będą one pozbawione błędów. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa oraz pomiar efektywności wykorzystania maszyn oraz urządzeń – ich dostępności, wydajności i jakości realizowanej produkcji mogą być wówczas znacznie utrudnione.

Rozwiązanie:

Gdy dane są rejestrowana automatycznie, na bieżąco podawany jest również czas pracy każdej maszyny oraz wskaźnik OEE dla całego parku maszynowego. Efektywne planowanie zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa jest wtedy znacznie łatwiejsze. Podobnie dzieje się z analizowaniem efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń.

Zobacz nasze inne historie sukcesów