Sprawdź gotowość Twojej firmy
na wdrożenie systemu klasy MES

Branża: produkcja elementów złącznych

o atutach zintegrowanej kontroli zgodności materiału

Specyfika produkcji oraz wymagania klientów często wymuszają na producentach stosowanie dodatkowych rozwiązań zapewniających odpowiednią jakość produktów finalnych, poprzez kontrolę procesu już od pierwszych operacji. EDOCS MES dostarcza dopasowane rozwiązania, aby zapewnić maksymalne korzyści.

Co mówią o nas ci, którzy nam zaufali…

Co udało nam się osiągnąć?

Przed wdrożeniem

niezależny podsystem do weryfikacji zgodności materiału

brak integracji z MES

brak komunikatu w przypadku wprowadzenia złego materiału.

Po wdrożeniu

mechanizm weryfikacji zgodności materiału zintegrowany z EDOCS MES

intuicyjna obsługa i proste raportowanie na jednym panelu operatorskim

stabilne działanie systemu i wsparcie techniczne

Problem techniczny?

Mamy pomysł, jak go rozwiązać!

Problem:

Wysoki reżim jakościowy w branży Automotive wymaga przeprowadzania kontroli materiału, który podawany jest na stanowisko obróbcze. Żeby spełnić ten wymóg konieczne jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów, które z jednej strony wykonają weryfikację zgodności materiału z technologią, a z drugiej w przypadku błędów, nie tylko poinformują operatora o nieprawidłowości, ale również nie dopuszczą do startu produkcji.

Rozwiązanie:

Odpowiedzią na te potrzeby jest EDOCS MES z rozbudowaną funkcjonalnością do wprowadzenia przez operatora partii materiału używanej do produkcji i weryfikacji czy typ materiału jest zgodny z przyjętym w technologii produkcyjnej . W przypadku wykrycia niezgodności operator powiadamiany jest stosownym komunikatem na panelu HSI, a dodatkowo, dzięki integracji z maszyną, system EDOCS MES uniemożliwia uruchomienie maszyny, ograniczającym tym samym straty wynikające z produkcji realizowanej z niezgodnego materiału.

Zobacz nasze inne historie sukcesów